دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

بایگانی بخش لینکهای آزمایشگاه مرجع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 38,314 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

تجهیزات و دستگاه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه قطب HIV

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

غربالگری نوزادان

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه هوا و صدا

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه مواد غذایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه آب و فاضلاب