دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

بایگانی بخش عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 37 | تعداد کل بازدید های مطالب: 29,677 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

دیرین دیرین

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا خرداد 99

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

کلیپ های عملکردی

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

سایر فیلم ها

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

فاصله گذاری های اجتماعی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا اردیبهشت 99

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا فروردین 99

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

پوستر

img_yw_news
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

دستورالعمل های گروه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

بروشور

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

رسانه های آموزشی تصویری (کلیپ و ...)

img_yw_news
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -

اخبار کرونا اسفند 98

img_yw_news
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -

کرونا

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

آموزش عمومی

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

غیریونیزان

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1