دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

آزمایشگاه مواد غذایی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 

دفعات مشاهده: 3230 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تجهیزات و دستگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 

دفعات مشاهده: 3427 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه قطب HIV

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 

دفعات مشاهده: 3814 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 

دفعات مشاهده: 3636 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غربالگری نوزادان

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 

دفعات مشاهده: 3274 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر