دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

واحد گسترش

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مقدمه :
از سالها قبل ضرورت تامین دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی احساس شده بود.با توجه به مشکلات آن زمان کشور از جمله وجود بیش از 60000 روستای پراکنده که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها جمعیت کمتر 200 نفر داشتند و در مناطق دور افتاده جا گرفته بودند؛ کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده ؛ و..... مسوولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور را واداشت تا دست به اجرای طرحهای مختلفی بزنند از قبیل طرح تریبت بهدار، طرح سپاه بهداشت، طرح بهدار روستا، طرح سلسله و طرح رضاییه (ارومیه) ، تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود.
تجارب حاصل از این طرحها در داخل کشور همزمان با اجلاس جهانی آلماآتا و تعیین هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی و تفکر مراقبتهای اولیه بهداشتی *(PHC) تعدادی از دلسوزان و متفکران کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی کنند و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.
نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات مدنظر قرارداد که از همان آغاز تاکنون نیز مورد عمل است.
به دنبال تعیین و تصویب ضوابط، کار تدوین دفترچه های طرح گسترش برای هر یک از شهرستانهای کشور با همکاری کارکنان مبارزه با بیماریهای شاغل در آن شهرستان و به سرپرستی ستاد گسترش شبکه (آقایان دکتر سیروس پیله رودی و دکتر کامل شادپور) انجام گرفت و پس از آن، گسترش کمی نظام شبکه بهداشت و درمان آغاز شد. تهیه طرحهای گسترش یا استقرار شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای کشور، که اول بار در فاصله سالهای 1361 تا 1363 انجام گرفت ، را می توان مهمترین گام در راه ایجاد و ارتقا نظام سلامتی کشور ایران برشمرد.شفافیت ضوابط و معیارهای موجود در این طرحها ، نقش بسزایی در جلب حمایت سیاستگذاران و قانونگذاران کشور برای تخصیص اعتبار مورد نیاز گسترش شبکه های بهداشت و درمان در برداشته و دارد. به این ترتیب ماموریت تحقق شبکه بهداشت ودرمان کشور برمبنای دفترچه های طرحهای گسترش شبکه های بهداشتی - درمانی صورت می گیرد.
براساس تغییرات شرایط اجتماعی،سیاسی،جغرافیایی و جمعیتی کشور و به منظور پویایی شبکه بهداشت و درمان ، ضرورت داشت تغییراتی متناسب با شرایط در دفترچه های طرحهای شهرستانها اعمال گردد و به همین دلیل ، در فاصله سالهای 1364 تا 1380 چندین بار دفترچه های طرحهای شهرستانها بازنگری شد. در سال 1379 براساس تغییرات قابل توجه در شرایط آن زمان مانند: اجرای قانون بیمه درمان همگانی،تغییر در شرایط اپیدمیولوژیک و الگوی بیماریها،سیاست خصوصی سازی،اجرای برنامه های استقرار پایگاههای بهداشت و بکارگیری رابطان بهداشت و.... همه و همه ضرورت بازنگری اساسی در طرحها را ایجاب کرد. به دنبال این احساس نیاز، ضوابط جدید متناسب با تغییر شرایط شامل: کاهش تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری و ایجاد پایگاههای بهداشت و تغییر در تشکیلات مربوط ، تهیه و تدوین گردید و پس از یک وقفه زمانی ناشی از تغییر مدیریت مرکز و سایر مشکلات اداری، کار بازنگری در سه ماهه اول سال 1380 به پایان رسید و برای تصویب تشکیلات به اداره تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپس، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد.
تامین دسترسی آسان مردم به گسترده ترین و اساسی ترین نیازهای بهداشتی با در نظر گرفتن اطلاعات اقلیمی و جمعیتی مبنای کار گروه گسترش محسوب می گردد.


دفعات مشاهده: 12677 بار   |   دفعات چاپ: 403 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر