دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

فعالیت ها و برنامه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
فعالیتها و برنامه ها:
1-ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
2-اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
3-جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محورکاهش خطربلایا
4-آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطربلایا
5-تدوین برنامه پاسخ هماهنگ وموثر با مشارکت سایر بخش ها
6-ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمات بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
7-استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
8-اجرای برنامه های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
9-اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه
10-ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
11-ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
12-ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ به موقع و موثر
13-پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه
14-تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
15-بازسازی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
16-مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی اجتماعی جامعه
17-پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

دفعات مشاهده: 4434 بار   |   دفعات چاپ: 324 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر