دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

کرونا فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان

سازمان جهانی بهداشت اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرده است،به همین مناسبت همه ساله درایران هفته ای تحت عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامه های متنوعی برگزار می گردد. هر ساله از طرف سازمان جهانی شعاری برای این روز در نظر گرفته می‌شود. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

کارگاه برنامه سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی برگزار شد.

  کارگاه برنامه سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی توسط واحدبهداشت خانواده روزسه شنبه نهم مهرماه با حضور ۴۷ نفر از مراقبین سلامت و پزشکان واحدهای محیطی برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین"اجتماعی شدن سلامت"توسط کارگروه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه

 کارگاه آموزش از راه دور با عنوان"اجتماعی شدن سلامت"هشتم مهر ماه با شرکت هشت نفر از کارشناسان ستادی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در سالن اندیشه مرکز بهداشت غرب تهران برگزارشد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

برگزاری اولین کارگاه آموزشی دوروزه غیرحضوری بسته جدید خدمتی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

کارگاه یک روزه  بسته جدید خدمتی مراقبت ادغام یافته کودک سالم هفتم وهشتم مهرماه، جهت ۵۲نفرازپزشکان کارشناسان وکاردان های  مراکز وپایگاه های تابعه  به صورت آنلاین   برگزارشد . ..

ادامه...

برای دیدن جدول رزرو سالن اجتماعات، روی عکس زیر کلیک نمایید. توجه کنید که شما فقط قادر به دیدن جدول هستید و دسترسی تغییر در آنرا ندارید.

برای رزرو سالن، لطفا به آقای خادمی یا آقای احمدی فرد اطلاع دهید.


متن

متن

متن