دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

img_yw_news
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری دومین کارگاه عملی مشاوره شیردهی منتخبین آزمون کشوری تربیت مشاور شیردهی

معاونت‌ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دومین دوره‌ی کارگاه عملی مشاوره‌ی شیردهی را برای منتخبین آزمون کشوری تربیت مشاور شیردهی در بیمارستان شهید اکبرآبادی برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در شرایط پر تنش و بحرانی

معاونت بهداشت دانشگاه، کارگاه حمایت‌های روانی اجتماعی در شرایط بحرانی و پرتنش را در شبکه  بهداشت و درمان شهریار برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری دومین کمیته استانی ارتقای آموزش‌های هنگام ازدواج

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری دومین نشست دانشگاهی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

معاونت بهداشت؛ دومین جلسه دانشگاهی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 98 را برگزار کرد.   ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن