دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
یونیزان

 | تاریخ ارسال: 1398/2/7 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ راهنمای جدید پرتوپزشکی ۱۳۹۸ AWT IMAGE
۲ فرآیند مجوز کار با اشعه-مرکز سلامت AWT IMAGE
۳
فرآیند مجوز کار با اشعه-معاونت درمان
AWT IMAGE
۴ ثبت اطلاعات در سامانه بازرسی۱۳۹۲ AWT IMAGE
۵ مجوز نصب AWT IMAGE
۶ ضرورت اخذ کد رهگیری۱۳۹۵ AWT IMAGE
۷ شناسنامه منابع پرتو پزشکی AWT IMAGE
۸ وظایف مسئول فیزیک بهداشت AWT IMAGE
۹ اعمال مقررات آئین نامه رادیولوژی AWT IMAGE
۱۰ روشویی در ماموگرافی AWT IMAGE
۱۱ پیوست دستوالعمل راهنمای متقضیان تاسیس مؤسسات AWT IMAGE
۱۲ راهنمای معماری بخش تصویربرداری AWT IMAGE
۱۳ متراژ رادیولوژی فک و دهان AWT IMAGE
۱۴ بازدید از پری اپیکال-سال ۹۸ مرکز سلامت AWT IMAGE
۱۵ اعتبار دوره های حفاظت در برابر اشعه AWT IMAGE
۱۶ چک لیست ۱۳۹۲ مجوز کار با اشعه AWT IMAGE
۱۷ راهنمای آشکارسازهای دود AWT IMAGE
۱۸ نظارت بهداشت محیط بر پرتوها AWT IMAGE
۱۹ شناسنامه منابع پرتو پزشکی AWT IMAGE
۲۰ پذیرش بیمار سنگین وزن در سی تی AWT IMAGE
۲۱ گردش کار واحد قانونی AWT IMAGE
۲۲ راهنمای برنامه ریزی، توزیع و مصرف ید پایدار AWT IMAGE
۲۳ کتاب راهنمای رخدادهای پرتوی AWT IMAGE
۲۴ استفاده از ظرفیت های قانونی برای اعمال مقررات AWT IMAGE
۲۵ بهداشت کرونا در سونوگرافی و ضدعفونی پروپ AWT IMAGE
۲۶ پذیرش بیمار سنگین وزن در سی تی AWT IMAGE
۲۷ تصویر برداری پزشکی از دختران AWT IMAGE
۲۸ تصویر برداری پزشکی از زنان در سن باروری AWT IMAGE
۲۹ تصویر برداری پزشکی پرتابل AWT IMAGE
۳۰ فرم شناسنامه پرتوپزشکی AWT IMAGE
۳۱ کتاب راهنمای رخدادهای پرتوی AWT IMAGE
۳۲ کنترل کرونا در مراکز پرتوی AWT IMAGE
۳۳ نظارت بهداشت محیط بر پرتوها AWT IMAGECAPTCHA
دفعات مشاهده: 1421 بار   |   دفعات چاپ: 281 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر