دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • واکسیناسیون مادران باردار
 • مطالب آموزشی حوزه سلامت
 • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
 • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
 • سامانه های مرتبط
 • راهنمای مراجعین

آزمایشگاه مواد غذایی

 | تاریخ ارسال: 1397/3/20 | 
مواد غذایی:
 
 بخش  بهداشت و کیفیت مواد خوردنی و آشامیدنی:

 این بخش به عنوان بخش جدید آزمایشات مواد غذایی، در حال حاضر قابلیت انجام آزمایشات ذیل را دارد.
 1. آزمون های میکروبی مانند: کلیفرم، اشرشیاکلی، باکتری های هتروتروف
 2. آزمون های مربوط به نان سنتی مانند: pH، جوش شیرین، میزان نمک
 3. آزمون های مربوط به نمک مانند: درصد خلوص، میزان ید، درصد مواد نامحلول در آب
 4. فلزات سنگین در نمونه های آب و فیوم
 5. تعیین وجود کافور در غذا
 6. تشخیص وجود رنگ های مصنوعی در غذا
 7. آزمون های شیمیایی مانند: درصد رطوبت، ماده خشک، ماده جامد کل، خاکستر، اسیدیته
آدرس آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی: تهرانسر – بلوار شاهد – خیابان شهید دستغیبCAPTCHA
دفعات مشاهده: 642 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر