دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

آزمایشگاه آب و فاضلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/3/20 | 
آب و فاضلاب:
 
آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب معاونت بهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی تهرانسر مستقر بوده و علاوه بر انجام آزمایشات به شرح ذیل، امر نظارت، ارتقا و کنترل کیفیت آزمایشگاه های باکتریولوژی آب و فاضلاب در سطح مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه را بر عهده دارد.
آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب دارای دو بخش شیمی آب و فاضلاب و بخش باکتریولوژی آب و فاضلاب است و دو نفر کارشناس بهداشت محیط و یک نفر کارشناس شیمی (دکتری تخصصی شیمی تجزیه) مشغول به خدمت در آزمایشگاه مذکور می باشند.

الف: بخش شیمی آب و فاضلاب:

با توجه به دستگاه های موجود در آزمایشگاه، آزمایش شیمی آب و فاضلاب مطابق روشهای استاندارد انجام    می شود. دستگاه ها و قابلیت ها و توانمندی های این بخش شامل:
دستگاه ولتامتر پلاروگراف مدل 797 VA متراهم (آزمایش فلزات سنگین)، دستگاه یون کروماتوگراف (IC) (آزمایش آنیون ها و کاتیون ها)، دستگاه FTIR (آزمایش مواد آلی)، دستگاه ICP-EOS (آزمایش آنیون ها و کاتیون ها و فلزات سنگین)، دستگاه LC MS-MS (آزمایش مواد آلی، باقی مانده سموم و آفت کش ها)، دستگاه پرتابل کدورت سنج HACH (قابلیت اندازه گیری کدورت آب و فاضلاب)، دستگاه سنجش COD به همراه راکتور COD (قابلیت اندازه گیری COD فاضلاب)، دستگاه انکوباتور یخچال دار (قابلیت اندازه گیری میزان BOD فاضلاب)، کوره الکتریکی (اندازه گیری TDS، TSS و VSS فاضلاب) و همچنین دستگاه های پرتابل سنجشpH، DO، Salinity، جامدات کل محلول، هدایت الکتریکی ودما
 
ب: بخش باکتریولوژی آب و فاضلاب:

آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب معاونت بهداشتی به عنوان آزمایشگاه ناظر، علاوه بر نظارت بر کلیه آزمایشگاه های باکتریولوژی مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه، قابلیت انجام آزمایشات میکروبی آب و فاضلاب، پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و همچنین آب استخر شامل آزمایش های MPN و هتروتروف را دارد. دستگاه های موجود در این بخش شامل:
دستگاه اتوکلاو (جهت استریل نمودن ظروف، وسایل و محیط های کشت میکربی)، دستگاه فور (با استفاده از حرارت خشک جهت استریل نمودن ظروف و وسایل آزمایشگاهی)، دستگاه های انکوباتور و بن ماری (جهت نگهداری محیط های کشت شده میکربی در مدت زمان و دمای مشخص)، دستگاه میکروسکوپ (جهت بررسی لام های میکربی)، دستگاه COLONY COUNT (جهت شمارش کلنی های هتروتروف)

 
آدرس آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی: تهرانسر – بلوار شاهد – خیابان شهید دستغیبCAPTCHA
دفعات مشاهده: 2843 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر