برنامه غربالگری سرطان پستان

سرطان در حال حاضر به عنوان سومین علت مرگ و میر در اکثر جوامع از جمله در ایران مطرح می باشد. در سال های اخیر میزان بروز برخی از سرطان ها از جمله سرطان های روده و پستان افزایش روزافزونی داشته است. سرطان پستان دومین سرطان پر بروز در دو جنس در جهان است. سرطان پستان اولین سرطان پربروز در زنان در جهان است .  متوسط بروز جهانی سرطان در مردان ۲۰۵ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۶۵ در صد هزارنفر جمعیت است در متوسط بروز سرطان در کشور ایران در مردان ۱۳۴ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۲۸ در صد هزارنفر جمعیت است. میزان بقای ۵ ساله سرطان پستان در ایران ۷۱% و میزان بقای ۵ ساله سرطان روده بزرگ در ایران ۴۱% است ، این در حالی است که این شاخص در ایالات متحده آمریکا در سرطان پستان ۸۹% و در سرطان روده بزرگ ۶۵% است.

 

 طبق اخرین گزارش کشوری ( گزارش کشوری سال ۱۳۹۳) ، تعداد موارد جدید سرطان در استان تهران، ۲۳۲۳۸ مورد بوده که از این تعداد ۴۶.۶۹۵ در زنان و ۵۳.۳۰% در مردان رخ داده است. شایعترین سرطانها در کل جمعیت استان تهران شامل: پستان، پروستات، پوست (غیرملانوما)، کولورکتال و معده بود. شایعترین سرطانها در جمعیت مردان استان تهران شامل: پوست (غیرملانوما)، پروستات، کولورکتال، معده و مثانه بود. شایعترین سرطانها در جمعیت زنان استان تهران شامل:  پستان، کولورکتال، پوست (غیرملانوما)، تیروئید و معده بود.

 

در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت افراد مشکوک یا مبتلا به سرطان پستان و سپس ارائه خدمات مناسب درسطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است.

 

هدف کلی:

 

پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان

 

اهداف اختصاصی :

 

پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در زنان ۳۰ تا ۶۹ سال تحت پوشش

  درباره ی برنامه غربالگری سرطان پستان بیش تر بدانیم:  

ردیف عنوان دانلود
۱ دستورالعمل اجرایی بهورز/ مراقب سلامت awt image
۲  محتوای آموزشی بهورز/ مراقب سلامت awt image
۳  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما awt image
۴  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک awt image
۵  فلوچارت برنامه غربالگری سرطان پستان awt image
Template settings