برنامه غربالگری سرطان سرویکس

سرطان در حال حاضر به عنوان سومین علت مرگ و میر در اکثر جوامع از جمله در ایران مطرح می باشد. در سال های اخیر میزان بروز برخی از سرطان ها از جمله سرطان های روده و پستان افزایش روزافزونی داشته است.

سرطان سرویکس چهارمین سرطان شایع زنان است، مهمترین علت مرگ ناشی از سرطان در کشورهای درحال توسعه است. ابتلا به عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مهم ترین علت شناخته شده آن است. تنها سرطانی است که علت لازم برای ایجاد آن شناخته شده و روش های پیشگیری موثر برای ریشه کنی آن وجود دارد.
 متوسط بروز جهانی سرطان در مردان ۲۰۵ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۶۵ در صد هزارنفر جمعیت است در متوسط بروز سرطان در کشور ایران در مردان ۱۳۴ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۲۸ در صد هزارنفر جمعیت است. طبق اخرین گزارش کشوری ( گزارش کشوری سال ۱۳۹۳) ، تعداد موارد جدید سرطان در استان تهران، ۲۳۲۳۸ مورد بوده که از این تعداد ۴۶.۶۹۵ در زنان و ۵۳.۳۰% در مردان رخ داده است. شایعترین سرطانها در کل جمعیت استان تهران شامل: پستان، پروستات، پوست (غیرملانوما)، کولورکتال و معده بود. شایعترین سرطانها در جمعیت مردان استان تهران شامل: پوست (غیرملانوما)، پروستات، کولورکتال، معده و مثانه بود. شایعترین سرطانها در جمعیت زنان استان تهران شامل:  پستان، کولورکتال، پوست (غیرملانوما)، تیروئید و معده بود.

در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت افراد مشکوک یا مبتلا به سرطان دهانه رحم و سپس ارائه خدمات مناسب درسطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما یا مراقب سلامتی که دارای مدرک مامایی می باشد ارائه می‌شود.

هدف کلی:
پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سرویکس

اهداف اختصاصی :
پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سرویکس در زنان ۳۰ تا ۵۹ سال تحت پوشش درباره ی برنامه غربالگری سرطان سرویکس   بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود
۱ دستورالعمل اجرایی بهورز/ مراقب سلامت awt image
۲  محتوای آموزشی بهورز/ مراقب سلامت awt image
۳  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما awt image
۴  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک awt image
۵  فلوچارت برنامه غربالگری سرطان سرویکس awt image
Template settings