ردیف عنوان دانلود
۱ بروشور ۱۴۰۰
۲ آموزش مهارت های فرزندپروری برای کودکان ۱۲-۲ سال
۳ راهنمای اصول خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد
۴ راهنمای اصول خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد(ویژه سفیران سلامت)
۵ اضطراب در بیماران بستری به علت کرونا ویروس جدید
۶ توصیه هایی برای افراد مبتلا به " اضطراب بیماری" در همه گیری ویروس کرونا
۷ توصیه هایی برای افراد مبتلا به " افسردگی" در همه گیری ویروس کرونا
۸ انگ اجتماعی ابتلا به کرونا ویروس
۹ برخورد با خانواده ی بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا
۱۰ راههای کمک به کودکان سوگوار
۱۱ سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان
۱۲ سوگواری در همه‌گیری کرونا
۱۳ کتابچه راهنمای افسردگی
۱۴ کرونا و کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
۱۵ کودکان در بحران کرونا
۱۶ متن نهایی مدیریت استرس در شرایط بحران(ویروس کرونا)
۱۷ مراقبت از سالمندان- کرونا
۱۸ توصیه هایی برای افراد مبتلا به وسواس در همه گیری کرونا ویروس
۱۹ راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان و اعتیاد
۲۰ مهارت های زندگی برای کودکان ۱۲-۶ ساله
Template settings