ردیف عنوان دانلود
1 فرم های برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
2 فرم های  برنامه غربالگری فنیل کتون اوری
3 فرم های  برنامه غربالگری کمبود آنزیم G6PD
4 فرم های برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
5 فرم های  برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث
6 فرم های  برنامه پیشگیری از سرطان
7 سند غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت
8 سند ملی غیرواگیر(ویراست اول)
9 سند ملی غیرواگیر(ویراست دوم)
10 سند استانی غیرواگیر
11 سند دانشگاهی غیرواگیر
12 لینک گزارش استپس ۱۴۰۰
Template settings