ردیف نوع رسانه عنوان دانلود
۱ فیلم آموزشی تنظیمات کلاس مجازی
۲ فیلم آموزشی قلیان و تاثیرات آن
۳ فیلم آموزشی سیگار و قهرمانان فوتبال
۴ فیلم آموزشی سیگار و قهرمانان کشتی
۵ فیلم آموزشی زندگی سالم از کودکی تا ...
۶ فیلم آموزشی زندگی بدون دخانیات
۷ فیلم آموزشی ورزش و سلامتی
۸ فیلم آموزشی مشارکت همسران در دوران بارداری
۹ فیلم آموزشی مراقبتهای دوران بارداری
۱۰ فیلم آموزشی غذا و یخ های آلوده و اسهال
۱۱ فیلم آموزشی بهداشت دهان و دندان
۱۲ فیلم آموزشی گرفتگی قلب
۱۳ فیلم آموزشی تغذیه و رژیم درمانی
۱۴ فیلم آموزشی اورژانس
15 فیلم آموزشی رازهای سلامتی
16 فیلم آموزشی شعله بی رحم
17 فیلم آموزشی من و تو و روغن
18 فیلم آموزشی پیاده روی
19 فیلم آموزشی سیگار
20 فیلم آموزشی شیرینی
۲1 فیلم آموزشی صبحانه
۲2 فیلم آموزشی مصرف نوشابه
۲3 فیلم آموزشی میوه و سبزیجات
۲4 فیلم آموزشی نمکدان
۲5 فیلم آموزشی راهنمای فعالیت فیزیکی میانسالان(۱)
۲6 فیلم آموزشی راهنمای فعالیت فیزیکی میانسالان(۲)
۲7 فیلم آموزشی راهنمای فعالیت فیزیکی میانسالان(۳)
۲8 فیلم آموزشی راهنمای فعالیت فیزیکی میانسالان(۴)
29 فیلم آموزشی فعالیت بدنی در جوانان و میانسالان

 

Template settings