جنینی که با ویروس سرخجه عفونی شده باشد، ممکن است با سندرم سرخجه مادرزادی متولد شود. CONGENITAL RUBELLA SYNDROME=CRS. تعدادی از نقایص همراه با CRS ممکن است در هنگام تولد تشخیص داده شوند در حالیکه دیگر نقایص ماهها یا حتی چندین سال بعد گزارش می‌شوند. تظاهرات CRS ممکن است گذرا (مثل پورپورا) یا تظاهرات دائمی (مثل کری، نقایص سیستم عصبی مرکزی، بیماری قلبی مادرزادی، مردمک سفید یا کاتاراکت)‌ یا بصورت علائم دیررس (مثل دیابت ملیتوس) باشند.
تظاهرات عمده بالینی سرخجه مادرزادی
طبقه بندی تظاهر ویژه
عمومی سقط خودبخودی و مرده‌زایی
تولد نوزاد با وزن کم
عقب ماندگی ذهنی
سیستم شنوایی کری حسی عصبی: یکطرفه یا دوطرفه
کری مرکزی
اشکال در حرف زدن
سیستم قلبی و عروقی VSD-PS-PDAبه ترتیب: باز باقی مانده مجرای شریانی، تنگی شریان ریوی، نقص دیواره بین بطنی 
– ترکیبی از بیماریهای قلبی مادرزادی
سیستم بینایی رتینوپاتی پیگمانتر، کاتاراکت: ۵۰% موارد یکطرفه و در اغلب موارد بارتینوپاتی، کره چشم کوچک (میکروفتالمی)
تظاهرات نوزادی گذرا
ممکن است همراه با عفونت منتشر و مرگ ومیر بالا باشد) کاهش پلاکت‌ها (ترومبوسیتوپنی) همراه و یا بدون پورپورا، بزرگی کبد و طحال (هپاتواسپلنومگالی)، مننگوآنسفالیت، رادیولوسنسی استخوانی، تورم غدد لنفاوی (آدنوپاتی )
علایم دیررس پنومونی بافت بینا بینی (اینترستیشیال) با شروع تأخیری (در سن ۱۲- ۳ ماهگی) دیابت ملیتوس وابسته به انسولین
علائم چشمی : برخلاف کری همراه با CRS، اکثر علائم چشمی CRS بسرعت به‌وسیله والدین و پرسنل مراقبتهای بهداشتی تشخیص داده می‌شوند.
نوزادان با CRS، ویروس سرخجه را برای مدتهای طولانی با اشک دفع می‌کنند. ویروس سرخجه می‌تواند در ترشحات نازوفارنکس در ۸۰% نوزادان با CRS در طی ماه اول زندگی، ۶۲% در سن ۱ تا ۴ ماهگی، ۳۳% درسن ۵ تا ۸ ماهگی، ۱۱% در سن ۹ تا ۱۲ ماهگی و ۳% در طی سال دوم زندگی یافت شود. نوزادان با CRS که ویروس سرخجه را با ترشح اشک دفع می‌کنند عفونی بوده و اقدامات احتیاطی مناسب باید برقرار شود. بویژه برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن زنان باردار غیرایمن و انتقال به جنین این امر مهم است.

مراحل مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی :
سه مرحله در مراقبت سرخجه و (CRS) وجود دارد.
مرحله ۱ : برنامه‌ریزی جهت واکسیناسیون سرخجه:
این مرحله با برنامه‌ریزی جهت استفاده از واکسن سرخجه (واکسنMMR در برنامه واکسیناسیون جاری کشور و انجام بسیج‌های واکسیناسیون سراسری) به اجرا در می‌آید.
ذکر این نکته ضروری است که برنامه واکسیناسیون سراسری بر علیه سرخک و سرخجه با پوشش بالغ بر ۳۳ میلیون نفر از افراد ۵ تا ۲۵ سال در سال ۱۳۸۲ اجرا گردید و واکسنMMR نیز در برنامه واکسیناسیون جاری (از ابتدای سال ۱۳۸۳) گنجانده شد.
مرحله ۲ : برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از CRS :
پایش پوشش واکسن سرخجه در بخش‌های عمومی و خصوصی در همه گروههای هدفی که واکسن دریافت می‌کنند برحسب سال و منطقه جغرافیایی صورت پذیرفته و مراقبت CRS بر حسب مورد مراقبت موردی CRS با بررسی و تست آزمایشگاهی هر مورد مشکوک انجام می‌گیرد. در طغیان سرخجه اقدامات مناسب بایستی صورت پذیرد.
مرحله ۳ : برنامه‌ریزی جهت حذف سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی :
در این مرحله هدف حذف سرخجه و CRS سازماندهی شده و برنامه معمولاً در هدف حذف سرخک ادغام یافته است. پایش پوشش واکسن سرخجه انجام گرفته و هدایت مراقبت موردی CRS با بررسی و انجام تست آزمایشگاهی در هر مورد مشکوک صورت می‌پذیرد.
مراقبت موردی به‌وسیله ارزیابی آزمایشگاهی هر مورد مشکوک به سرخک انجام شده و درصورت منفی بودن، نمونه مربوطه از نظر سرخجه بررسی می‌شود. مضافاً اینکه هر مورد مشکوک به سرخجه مستقیماً مورد بررسی قرار خواهد گرفت و (در صورت منفی بودن نتیجه سرخجه از نظر سرخک بررسی می‌شود) .
* تعریف طغیان: هرگاه تعداد موارد مشاهده شده نسبت به موارد مورد انتظار (در یک ناحیه جغرافیایی و دوره زمانی مشابه) افزایش یابد اصطلاحاً طغیان گفته می‌شود.
(روند و سیر بیماری در سال قبل باید بررسی شود. اگر اطلاعات قبلی در دسترس نباشد می‌توان اطلاعات در مورد افزایش غیرطبیعی در ظهور بیماری ماه قبل مورد استفاده قرار داد)
 
ردیف عنوان دانلود
1 راهنمای مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
Template settings