ردیف عنوان دانلود
۱

دستورالعمل جدید ماه محرم

۲

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع

۳

راهنمای کنترل محیط کووید  19-پایانه های مسافر بری

۴

راهنمای کنترل محیطی  کووید 19 در مراکز جمعی

۵

راهنمای کنترل محیطی کووید 19 در اماکن متبرکه و زیارتگاه ها

۶

راهنمای کنترل محیطی کووید 19- اتوبوس برون و درون شهری

۷

راهنمای کنترل محیطی کووید 19 در مترو و قطار

۸

پروتکل بهداشتی - حمل و نقل برون شهری/مدیریت هوشمند

۹

پروتکل بهداشتی- مراکز و اماکن/ مدیریت هوشمند

10

پروتکل بهداشتی - مراکز اقامتی/ مدیریت هوشمند

11

بخشنامه نامه مرکز سلامت برای مساجد و مراسم دینی

12

راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مشکوک / مبتلا به وبا/دستورالعمل 03 وبا سال 1401

13

راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مشکوک / مبتلا به وبا/دستورالعمل وبا سال 1401

14

الزامات سلامت محیط و کار در مقابله با آبله میمونی

15

 دستورالعمل آبله میمونی

16

 دستورالعمل کشوری تب خونریزی دهنده کنگو کریمه

17 دستورالعمل های بیماری های واگیر
18 محتوای آموزشی اربعین حسینی (ع) نسخه 02
Template settings