برنامه غربالگری سرطان کولورکتال

سرطان در حال حاضر به عنوان سومین علت مرگ و میر در اکثر جوامع از جمله در ایران مطرح می باشد. در سال های اخیر میزان بروز برخی از سرطان ها از جمله سرطان های روده و پستان افزایش روزافزونی داشته است.
بروز سرطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحله ای است و در اثر مجموعه تغییراتی بروز می کند که از غشا یا اپی تلیوم طبیعی داخل روده شروع شده و به سمت تکثیر سلول های غیرطبیعی می‌رود.

متوسط بروز جهانی سرطان در مردان ۲۰۵ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۶۵ در صد هزارنفر جمعیت است در متوسط بروز سرطان در کشور ایران در مردان ۱۳۴ در صد هزار نفر جمعیت و در زنان ۱۲۸ در صد هزارنفر جمعیت است. میزان بقای ۵ ساله سرطان پستان در ایران ۷۱% و میزان بقای ۵ ساله سرطان روده بزرگ در ایران ۴۱% است ، این در حالی است که این شاخص در ایالات متحده آمریکا در سرطان پستان ۸۹% و در سرطان روده بزرگ ۶۵% است.
بروز سرطان روده بزرگ در کشور ایران در سال ۱۳۹۱  تعداد ۷۱۶۳ نفر بود. طبق اخرین گزارش کشوری ( گزارش کشوری سال ۱۳۹۳) ، تعداد موارد جدید سرطان در استان تهران، ۲۳۲۳۸ مورد بوده که از این تعداد ۴۶.۶۹۵ در زنان و ۵۳.۳۰% در مردان رخ داده است. شایعترین سرطانها در کل جمعیت استان تهران شامل: پستان، پروستات، پوست (غیرملانوما)، کولورکتال و معده بود. شایعترین سرطانها در جمعیت مردان استان تهران شامل: پوست (غیرملانوما)، پروستات، کولورکتال، معده و مثانه بود. شایعترین سرطانها در جمعیت زنان استان تهران شامل:  پستان، کولورکتال، پوست (غیرملانوما)، تیروئید و معده بود.
در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به سرطان یا ضایعات پیش بدخیم روده بزرگ و سپس ارائه خدمات مناسب درسطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است.

هدف کلی:
پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ

اهداف اختصاصی :
پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد ۵۰ تا ۶۹ سال تحت پوشش

   درباره ی برنامه غربالگری سرطان کولورکتال بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود
۱ دستورالعمل اجرایی بهورز/ مراقب سلامت
۲  محتوای آموزشی بهورز/ مراقب سلامت
۳  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما
۴  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک
۵  فلوچارت برنامه غربالگری سرطان کولورکتال
Template settings