برنامه جامعه ایمن

پیشگیری از حوادث مبتنی است بر ایجاد یک جامعه ایمن که تحت عنوان Safe Community مطرح است. مدل جامعه ایمن متکی به مشارکت مردم و دخالت مسئولین محلی است. در این مدل، شاخص‌هائی برای یک جامعه ایمن منظور شده که براساس این شاخص‌ها و با رسیدن به آنها جامعه مورد نظر ایجاد شده و می توان به شبکه جهانی جامعه ایمن پیوست.

شاخص‌های یک جامعه ایمن:

  1. ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هرکدام از بخش ها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند.
  2. وجود برنامه‌های مستمر و درازمدت که هر دو جنس، تمامی سنین و محیط با همه شرایط را تحت پوشش قرار دهد.
  3. وجود برنامه هائی که هدفش ارتقاء ایمنی گروههای در معرض خطر بالا، داوطلبین و محیط باشد.
  4. داشتن برنامه هایی که تعداد موارد و علت های مصدومیت را ثبت و مستندسازی نمایند.
  5. وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه ها، مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است.
  6. شرکت مداوم و به موقع در شبکه ملی و بین المللی جامعه ایمن.

این الگو مبتنی است بر همکاری های بین بخشی و مشارکت کلیه بخشهای توسعه بویژه نهادهایی که در زمینه تامین ایمنی مردم فعالیت می کنند، این مدل در ابتدابرای شهرهای کوچک به کار گرفته شده. لکن پس از گذشت زمان و توسعه این تفکر مشخص گردید که در شهرهای پرجمعیت و بزرگ نیز کاربرد دارد. لذا اخیرا تعدادی از کشورها نظریه جامعه ایمن را برای شهرهای پرجمعیت و بزرگ خود جهت پیوستن به شبکه جهانی جامعه ایمن معرفی نموده و پس از دستیابی به شاخص‌های مورد نظر به شبکه مذکور پیوسته‌اند.

برنامه  پیشگیری از حوادث با مدل جامعه ایمن برنامه‌ای است که می‌توان به وسیله آن از بروز همه انواع حوادث پیشگیری نمود و این امر میسر نخواهد شد مگر با مشارکت مردم و سازمان های ذیربط پزشکی قانونی، بیمه، نیروی انتظامی، وزارت راه، وزارت مسکن، شهرداری، آتش نشانی، آموزش و پرورش، بهزیستی، هلال احمر و .... از انجا که حوادث دارای علل پیچیده و چندگانه‌ای هستند و به شکل وسیع تمام جامعه را درگیر می‌کند.
برای پیشگیری از آنها هماهنگی همه جانبه بین سازمان های مختلف باید برقرار شود تا هریک بر اساس وظایف و مسئولیت‌های خود بتوانند به این امر بپردازد. هدف از اجرای برنامه جامعه ایمن پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش بروز حوادث، مرگ ها و ناتوانی های ناشی از آن است.

هدف کلی:

پیشگیری از سوانح و حوادث و بهبود شرایط ایمنی

اهداف اختصاصی:

  1. کاهش وقوع سوانح و حوادث ( میزان بروز)
  2. کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث
  3. کاهش میزان معلولیت‌ها و زیان‌های ناشی از سوانح و حوادث

 
هدف کاربردی:

تعیین اولویت حادثه (حوادث) جهت مداخله
 
هدف نهایی:

افزایش سطح ایمنی جامعه به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق کاهش میزان خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث

 

 درباره ی برنامه جامعه ایمن بیش تر بدانیم:  

ردیف عنوان دانلود
۱  دستورالعمل برنامه جامعه ایمن
Template settings