اهداف کمیته تحقیقات در سیستم سلامت (HSR)
 

 1. ارتقای کمّی و کیفی تحقیقات در سیستم سلامت.
 2. توانمندسازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشت در پژوهش.
 3. ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش به منظور بهبود مدیریت بهداشت، درمان و شیوه زندگی مردم.
 4. تاکید بر اخلاق در پژوهش برمبنای روش های علمی و با توجه به اصول اعتقادی.
 5. فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت انتشار، ارائه و به کارگیری نتایج تحقیقات.

 

اعضای کمیته تحقیقات در سیستم سلامت (HSR)
 

 • دکتر سید محمد طباطبایی جبلی
 • دکتر محمد میرزایی
 • دکتر سیده معصومه گشتائی
 • دکتر طاهره دنیوی
 • خانم دکتر مینو علی پوری سخا
 • خانم دکتر زهرا اسد گل
 • خانم دکتر مطهره هراتی
 • خانم دکتر نگین کثیری
 • آقای دکتر مهدی چینی چیان
 • خانم دکتر مرضیه مرادی
 • آقای دکتر محمد حسن ابوالحسنی
 • خانم دکتر دنیوی
لینک های مرتبط
 
Template settings