اهداف کمیته تحقیقات در سیستم سلامت (HSR)
 

  1. ارتقای کمّی و کیفی تحقیقات در سیستم سلامت.
  2. توانمندسازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشت در پژوهش.
  3. ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش به منظور بهبود مدیریت بهداشت، درمان و شیوه زندگی مردم.
  4. تاکید بر اخلاق در پژوهش برمبنای روش های علمی و با توجه به اصول اعتقادی.
  5. فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت انتشار، ارائه و به کارگیری نتایج تحقیقات.

 

اعضای کمیته تحقیقات در سیستم سلامت (HSR)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر سید محمد طباطبائی جبلی

2

خانم دکتر هاله احمد نیا

3

خانم دکتر سیده معصومه گشتایی

4

خانم دکتر مینو علی پوری سخا

5

خانم دکتر زهرا اسد گل

6

خانم دکتر مطهره هراتی

7

خانم دکتر نگین کثیری

8

آقای دکتر مهدی چینی چیان

9

خانم دکتر مرضیه مرادی

10

خانم دکتر ریحانه درویش دماوندی

11

خانم دکتر طاهره دنیوی

12

خانم دکتر هاجر ضیایی فر

13

آقای دکتر محمود زمندی

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لینک های مرتبط
 
 
Template settings