ردیف عنوان دانلود
۱ بارداری و حفاظت در رادیولوژی
۲ بارداری و حفاظت در پرتودرمانی
۳ پرتوگیری در دوران بارداری
۴ پرتوگیری در سنین باروری
۵ حفاظت رادیولوژیکی کودک
۶ مواجهه با مصدومان پرتوی
۷ سوال های پرتوکاران از معاینات
۸ متن آموزشی حفاظت در برابر پرتوها A۹R۲BBC
۹ مراکز پرتو تشخیصی و پزشکی هسته ای Hefazat_Ashnaee
۱۰ برچسب شناسه
۱۱ فیلم بج
۱۲ پوزیشن های رادیولوژی
۱۳ رادن در اطراف ما
۱۴ رادن-رامسر
۱۵ لامپ کم مصرف
۱۶ اثرات تلفن همراه
۱۷ آنتن ها
۱۸ پرتوهای مادون قرمز
۱۹ مایکروویو
۲۰ فرهای مایکروویو
۲۱ نور خورشید
۲۲ لیزر پوینت ها
۲۳ راهنمای تحهیزات حفاظت فردی در محیط کار
۲۴ فرآیندهای کاری بهداشت پرتوها
۲۵ استانداردهای ملی پیوست سلامت
۲۶ ایین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها (۲)
۲۷ بهداشت محیط در کنترل عفونت های بیمارستانی
۲۸ تهویه در کووید
۲۹ راهنمای بهداشت کار و کنترل تشعشعات در صنعت ساختمان
۳۰ راهنمای بهداشت کار و کنترل تشعشعات در مشاغل دریایی
۳۱ راهنمای بهداشتی مطب ها
۳۲ راهنمای تهویه در بیمارستان
۳۳ راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی
۳۴ ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
۳۵ راهنمای بهداشت آبسردکن ها - مهر۱۳۹۸
۳۶ کتاب راهنمای رخدادهای پرتوی
۳۷ فیلم آموزشی آنتن مخابراتی
۳۸ فیلم آموزشی برنزه کننده پوست
۳۹ فیلم آموزشی حفاظت در برابر اشعه
۴۰ فیلم آموزشی لیزر پوینت
۴۱ فیلم آموزشی ماکروویو خانگی
۴۲ فیلم آموزشی کنترل بار با اشعه ایکس
۴۳ فیلم آموزشی خطرات برنزه کننده ها
Template settings