معاونت بهداشتی- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
1- اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقا سلامت
2- ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقا سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان‌ها، ادارات و نهادها در منطقه
3- برنامه ‌ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت ‌های سلامت منطقه
4- طراحی برنامه ‌ های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
5- آموزش کارشناسان حوزه‌های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع ‌رسانی و ارتقا سلامت
6- توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان‌های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه‌های آموزش و ارتقا سلامت
7- برنامه ‌ریزی برای انتقال مهارت ‌های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
8- ارزشیابی برنامه‌های آموزش و ارتقا سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
9- اجرای برنامه جامع توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی در قالب طرح تحول نظام سلامت در 4 سطح فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه خودیار
10-اجرای برنامه جامع ارتقا سلامت کارکنان در محل کار
11-  ارتقا فرهنگ سلامت و سواد سلامت
12-توسعه مشارکت های مردمی

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.36710.66469.fa
برگشت به اصل مطلب