معاونت بهداشتی- عمومی
سامانه رسیدگی به شکایات بهداشتی 190

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
هموطنان گرامی جهت ثبت شکایات بهداشتی خود از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با شماره 190 ، سامانه ثبت شکایات مردمی وزارت بهداشت تماس حاصل فرمایید .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30920.53705.fa
برگشت به اصل مطلب