معاونت بهداشتی- عمومی
نرم افزار های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
ردیف عنوان دانلود
1 نرم افزار تحت موبایل ای-مادران AWT IMAGE
2 نرم افزار های مورد نیاز جلسات مجازی AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30920.53697.fa
برگشت به اصل مطلب