معاونت بهداشتی- اخبار مهم
اجرای کنترل فشارخون بالا در ادارات شهرستان قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۲ | 

تیم‌های غربالگر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس، با استقرار در ادارات این شهرستان، فشارخون کارمندان را کنترل کردند.
 
دکتر میرشریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس در مصاحبه با روابط عمومی این شبکه گفت: طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا، در کلیه ادارات شهرستان قدس به منظور سنجش فشارخون پرسنل و مراجعین ادارات مذکور، در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفت.
 
در این راستا شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس، نسبت به تشکیل تیم سیار کنترل فشارخون اقدام تا هر روز ضمن حضور در ادارات شهرستان، فشارخون پرسنل و مراجعین آن اداره را اندازه گیری و ثبت کنند.
 
شایان ذکر این طرح تا کنون در فرمانداری، دادگستری، شهرداری، اداره امور مالیاتی و بسیاری از شعب اصلی بانکهای مستقر در سطح شهر انجام گرفته است.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.84918.fa
برگشت به اصل مطلب