معاونت بهداشتی- اخبار مهم
اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون در کارخانجات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۰ | 

همزمان با آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون، جلسات هماهنگی با کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات در مناطق مختلف برگزار شد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت – همزمان با آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون طی هماهنگی‌های انجام شده توسط واحدهای بهداشت حرفه‌ای شبکه‌ها و مراکز بهداشت تابعه، از آغاز اجرای این طرح مهم ملی، چندین جلسات هماهنگی و آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و پزشکان شاغل در کارخانجات تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراکز بهداشت غرب و شمال غرب و شبکه‌های بهداشت و درمان شهریار، قدس، ملارد، بهارستان و رباط‌کریم برگزار شد.
 
در این جلسات اهمیت و لزوم اجرای طرح برای شرکت کنندگان توضیح و نحوه صحیح فشارخون گرفتن آموزش داده و در ادامه آن ثبت نام از کارشناسان و پزشکان متقاضی همکاری در اجرای طرح به‌عنوان رابط انجام شد.
 
همچنین به همت واحدهای بهداشت حرفه ای شبکه‌ها و مراکز، با سایر کارخانجات فاقد تشکیلات بهداشت حرفه‌ای مکاتبات لازم جهت هماهنگی در اجرای طرح با تیم‌های سیار فشارخون انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.84772.fa
برگشت به اصل مطلب