معاونت بهداشتی- اخبار مهم
اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در حوزه‌ی بهداشت دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۸ | 

روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر بابک عشرتی؛ سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مصاحبه با سردبیر مجله صحت، از بسیج ملی کنترل فشارخون بالا می‌گوید.
 
دکتر بابک عشرتی گفت: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با تحت پوشش داشتن بیش از پنج میلیون و 300 هزار نفر، هم راستا با کل کشور و با مشارکت و تعامل تمامی دستگاه‌ها و ادارات متناظر، از تاریخ 27 اردیبهشت 1398 مصادف با روز جهانی فشارخون؛ بسیج ملی کنترل فشارخون بالا را آغاز کرد و امید است تا پایان برنامه در تاریخ 15 تیر ماه 1398 به تمامی اهداف دست یابد.
 
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه، توضیحاتی درخصوص بیماری پرفشاری خون ارائه و عنوان کرد: با توجه به اینکه، بیماری پرفشاری خون، اولین عامل خطر در مرگ و ایجاد ناتوانی در جهان و ایران است؛ این عامل خطر تا حدود زیادی قابل پیشگیری و البته کاملا قابل کنترل است. باید یادآوری گردد که حدود 4/22 درصد زنان و 21 درصد مردان (در دو جنس 6/21 درصد) مبتلا به بیماری پرفشاری خون هستند. متاسفانه میزان آگاهی مردم از این بیماری در سطح پایین قرار دارد و کمتر از نیمی از مبتلایان از درمان مناسب و مستمر برخوردار می‌شوند.
 
وی ضمن تأکید بر استفاده از تمامی پتانسیلها در اجرای این طرح ارزشمند ملی خاطرنشان کرد: این برنامه با اهداف افزایش نسبت شناسائی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتلا به فشارخون بالا در کشور و نیز افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل فشارخون بالا و در دو مرحله آموزش و اطلاع‌رسانی و غربالگری و برای کلیه افراد 30 سال و بالاتر ایرانی در کشور، بیماران کلیوی و زنان باردار در همه گروه‌های سنی اجرا می‌شود.
 
دکتر بابک عشرتی در ادامه افزود: در این طرح به ارزیابی، شناسایی و مراقبت و درمان بیماران مبتلا به فشارخون بالا و گردآوری، پردازش و تحلیل داده‌های، مهم‌ترین عامل خطر بیماری قلبی – عروقی، شامل: فشارخون بالا پرداخته می‌شود و امید است نتایج ارزشیابی طرح و گزارش این برنامه در مهرماه سال جاری؛ مصادف با روز جهانی قلب ارائه شود و به‌دنبال آن، این برنامه با همان اهداف و تقویت بیشتر برنامه‌های جاری در قالب برنامه یکپارچه و ادغام یافته مجموعه مداخلات اساسی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی وزارت بهداشت (ایراپن)، ادامه یابد.
 
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه بیان کرد: در این طرح ملی، از بین ۲۰ میلیون نفر از افراد بالای ۳۰ سال کشور که فشار خون آنها پایش می‌شود، افراد دارای فشارخون بالا برای دریافت خدمات درمانی به سطوح بالاتر معرفی می‌شوند.
 
وی در ادامه گفت: در حوزه‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1.450.000 نفر در 314 مرکز، پایگاه و خانه بهداشت و همچنین 110 ایستگاه های موقت ثابت و سیار و تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه و نیز تمامی ادارات، نهادها و سازمانها و کارخانجات تحت پوشش این معاونت غربالگری خواهند شد.
 
دکتر بابک عشرتی در پایان عنوان کرد: این بسیج ملی نشان از عزم و اراده ملی مردم بزرگ کشورمان دارد و امیدواریم اجرای این بسیج ملی، فتح بابی برای ورود به سایر ریسک فاکتورها و کنترل آنها باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.83775.fa
برگشت به اصل مطلب