معاونت بهداشتی- اخبار مهم
بازدید گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت از شبکه بهداشت قدس و مراکزخدمات جامع سلامت تحت پوشش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه پایش و بازدید از برنامه های بهداشت دهان و دندان را در شبکه بهداشت قدس و مرکزخدمات جامع سلامت  روستایی الزهراء، پایگاه بهداشتی محمودیان و خانه بهداشت زرنان را در تاریخ 15آبان 97 اجرا کرد .

دکتر فتانه رهنما؛ رئیس گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی این معاونت گفت: این بازدیدها با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی برنامه های بهداشت دهان و دندان و ارزیابی خدمات ارائه شده در واحد های دندانپزشکی ،پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت اجرا شده است .
ایشان تأکید کردند، برای اجرای بهتر برنامه ها، پایش و نظارت بیشتر و مداخله گرانه تر بر واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش  و اجرای طرح ها بسیار لازم و ضروری است.
 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.73101.fa
برگشت به اصل مطلب