معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری کارگاه تغذیه و بهبود رشد کودک زیر 5 سال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
کارگاه تغذیه و بهبود رشد کودک زیر 5 سال در تاریخ 97/4/19 توسط گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در معاونت بهداشتی دانشگاه برای گروه هدف کارشناسان تغذیه مراکز و شبکه های بهداشت تحت پوشش برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور سرپرست گروه بهبود تغذیه؛ سرکار خانم فرزاد، کارشناس برنامه کودکان؛ سرکار خانم ابراهیمی و کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر؛ سرکار خانم فلاح زاده برگزار گردید، شرکت کنندگان با اهداف برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودکان ( کودک سالم ) آشنا شدند.
هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان تغذیه در خصوص نحوه مراقبت و ارائه خدمات تغذیه ای در برنامه کودک سالم، اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش و جایگاه آن در بهبود سلامت کودک و نحوه و چگونگی تغذیه کودکان زیر 5 سال بود.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.67167.fa
برگشت به اصل مطلب