معاونت بهداشتی- اخبار مهم
معاونت بهداشت دانشگاه، کارگاه بسته خدمتی سلامت نوجوانان و جوانان را برگزار کرد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه: کارگاه بسته خدمتی سلامت نوجوانان و جوانان به همت گروه سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس معاونت بهداشتی در سالن اجتماعات شبکه رباط کریم در تاریخ 1397/4/19برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر اسکندری؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، ضمن خیرمقدم به کارشناس مسئولین و کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس اهداف جلسه را بیان کرد. 
 
در ادامه، دکتر فرانک رحیمی؛ مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه،  ضمن تشکر از دکتر اسکندری و شادی حاج باقری کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس رباط کریم از میزبانی این جلسه، در خصوص بسته خدمتی ٠٣ و بسته خدمتی معاینات پزشکی نوجوانان، مطالبی را در خصوص معاینات گروه هدف نوجوانان ( بدو ورود به مدرسه، چهارم، هفتم، دهم) ارائه داد.
 
سپس مهرانگیز سرتیپی؛ کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت در خصوص معاینات غیرپزشکی نوجوانان و عملکرد مراکز و شبکه ها با تأکید بر پوشش مطلوب معاینات نوجوانان و مدارس و اجرای برنامه های إجرائی در مدارس مطالبی را عنوان نمود
همچنین فاطمه دربندی؛ کارشناس سلامت جوانان معاونت بهداشتی با بیان اهداف و برنامه های جوانان و فعالیتهای مورد انتظار، گزارش فعالیتهای مراکز و شبکه ها، اخذ شده از سامانه سیب را ارائه داد.
 
گفتنی است؛ با توجه به پایلوت بودن شبکه شهریار در طرح مراقبت و پیشگیری از مرگ در جوانان از حوادث حمل و نقل، گزارش اجرا توسط اکرم اسماعیل زاده؛ کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ارائه شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.67161.fa
برگشت به اصل مطلب