معاونت بهداشتی- اخبار مهم
دوره بازآموزی و آموزش تخصصی مسئولین فنی شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه‌ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 

جهت دستیابی به  فراخوان دوره  بازآموزی  و آموزش تخصصی مسئولین فنی  شرکتهای مهندسی  بهداشت حرفه‌ای  اینجا کلیک نمایید.

و جهت ثبت نام و تکمیل فرم اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.66686.fa
برگشت به اصل مطلب