معاونت بهداشتی- اخبار مهم
اطلاعیه آزمون تعیین صلاحیت متقاضیان احراز مسئولیت فنی شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی حوزه تحت پوشش دان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
به اطلاع آن دسته از شرکت های متقاضی دریافت/ تمدید مجوز خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی می رساند؛ آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی شرکت های مذکور در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، از ساعت 10 الی 11 صبح روز یکشنبه مورخ 97/4/17 در محل ستاد معاونت بهداشتی این دانشگاه واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ پلاک 252 ساختمان سابق وزارت بهداشت، طبقه سوم برگزار خواهد شد.
در این راستا یادآور می گردد:
الف- معرفی مسئولین فنی باید به شکل مکتوب و ارائه مستندات لازم شرکت ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 13/04/97 صورت گیرد.
ب- سئوالات به صورت تستی چهارگزینه ای بوده و تعداد آن 40 سئوال می باشد.
ج- سئوالات فاقد نمره منفی است.
د- شرط قبولی در آزمون کسب  حداقل 50 درصد نمره کل می باشد.

 
با آرزوی موفقیت
 
گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایران
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.65851.fa
برگشت به اصل مطلب