معاونت بهداشتی- اخبار مهم
کسب عنوان غرفه ی برتر در نخستین دهکده سلامت ایران؛ توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان و مرکز بهداشت شمالغرب تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | 
خداوند متعال را شاکریم که به ما توفیق عطا فرمود؛ تا در حرکتی منسجم و بی همتا، در قالب برپایی نخستین دهکده سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، بخشی از دستاوردها و فعالیتهای خانواده بزرگ این معاونت را به منصه ی ظهور برسانیم. بدون شک سرافرازی و سربلندی ایران عزیز در گرو همت و اراده ی تلاشگران و آبادگران این مرز و بوم است.
 
از تلاشهای مجدانه و ایفای نقش مؤثر مدیریت و همکاران شبکه بهداشت و درمان بهارستان و مرکز بهداشت شمالغرب تهران و کسب عنوان غرفه ی برتر توسط ایشان، صمیمانه قدردانی می نمایم. سربلندی، سعادت و سرافرازی شما، آرزوی قلبی اینجانب است.
 
 
دکتر فربد عبادی فرد آذر
معاون بهداشتی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.64959.fa
برگشت به اصل مطلب