معاونت بهداشتی- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۷ | 
برگزاری جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه ایران بعنوان سطح 3 ارجاعات بیماران دیابت غربالگری شده در برنامه‌های غیرواگیر ادغام یافته در نظام شبکه بهداشت و درمان در دفتر ریاست محترم پژوهشکده غدد و متابولیسم با حضور ریاست محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر خمسه، ریاست محترم گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها جناب آقای دکتر گل محمدی، معاون محترم پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه جناب آقای دکتر ملک، کارشناس محترم پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه سرکار خانم دکتر عقیلی، کارشناس مسئول محترم برنامه کنترل و پیشگیری دیابت سرکار خانم مطیع‌دوست در تاریخ 16/3/96 برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30027.38937.fa
برگشت به اصل مطلب