معاونت بهداشتی- [اخبار پایگاه]
دومین جلسه مشترک معاونت بهداشت و معاونت درمان در خصوص ارتقائ سیستم ارجاع بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۷ | 
پیرو مصوبه سومین کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، دومین جلسه هماهنگی ارتقاء نظام ارجاع بیماران غیرواگیر از مراکز بهداشت به بیمارستانهای  تحت پوشش درمان در تاریخ 21 خرداد ماه سال جاری در دفتر ریاست محترم گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی با حضور نمایندگان محترم واحدهای مرتبط معاونت محترم درمان تشکیل شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30027.38936.fa
برگشت به اصل مطلب