معاونت بهداشتی- اهداف گروه
اهداف گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اهداف گروه
1-     ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا
2-     ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای ایرانی در برابر بلایا
3-     ادغام مدیریت و کاهش خطربلایا درنظام شبکه
4-     رویکرد پیش فعال نظام سلامت به کاهش خطر بلایا
5-     رویکرد تمام مخاطرات و تمام جنبه های سلامت
6-     رویکرد توجه به مخاطرات گسترده ضمن تاکید بر مخاطرات شدید
7-     ارتقای ظرفیت نیروی انسانی بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی و اجرای تمرین های عملیاتی
8-     توسعه همکاری های درون بخشی و بین بخشی داخلی ، منطقه ای معاونت بهداشتی در امر مدیریت و کاهش خطربلایادر فالب کمیته بهداشت کارگروه حوادث غیر مترقبه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.13443.46826.fa
برگشت به اصل مطلب