دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آزمایشگاه مواد غذایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تجهیزات و دستگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 497 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه قطب HIV

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 451 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 620 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غربالگری نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 522 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر