دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد نیروی انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
فعاليتهای واحد نيروی انسانی معاونت بهداشتی

    - ثبت نام بالغ بر 200 نفر از متقاضيان و جذب تعداد 55 نفر جهت گذراندن طرح نيروی انسانی در رشته‌های مامايی و بهداشت خانواده 25 نفر، بهداشت محيط 15نفر، ‌بهداشت حرفه‌ای 5 نفر،‌ دندانپزشکی 7 نفر، داروسازی 2 نفر و تغذيه 1 نفر در مراکز غرب و شمالغرب،‌و شبکه‌های رباط کريم،‌ بهارستان، ‌شهريار، ‌ملارد، ‌قدس در تابستان 92

  - تشکيل سه کميته نيروی انسانی و بررسی درخواست تعداد 76 نفراز کارکنان تحت پوشش جهت موافقت با تمديد مأموريت، انتقال و انجام مکاتبات درخصوص درخواست ايشان

  - تهيه بانک اطلاعاتی درخصوص تعداد نيروهای مورد نياز جهت جذب در واحدهای تحت پوشش

  - جمع آوری اطلاعات درخصوص نيروهای طرحی و بررسی نيروهای جايگزين نشده و اقدام جهت جايگزين نمودن نيروهای مورد نياز براساس درخواست واحدها

  - تهيه جدول اطلاعات درخصوص پزشکان عمومی مورد نياز در مراکز بهداشتی درمانی روستائی ومراکز شهری با جمعيت زير 20 هزار نفر و ارسال به وزارت بهداشت

  - مکاتبه با وزارت محترم بهداشت درخصوص افزايش سهميه به منظور جذب نيروی مشمول طرح نيروی انسانی پزشک عمومی با توجه به شهری شدن برخی از مناطق تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و پيگيری حضوری و موافقت بالاترين مقام وزارت متبوع درخصوص بازکردن سايت جذب نيروهای طرحی و اختصاص سهميه در اولين جلسه بررسی.

  - مکاتبه با رياست محترم دانشگاه درخصوص مشکلات موجود در حوزه نيروی انسانی با توجه به عدم انتزاع کامل دانشگاه به منظور تسريع در انجام امور مرتبط و پيگيری حضوری در خصوص تسهيل امور مربوطه

  - انجام امور مرتبط با درخواست تغيير عنوان وتغيير وضعيت کارکنان تحت پوشش معاونت بهداشتی

 


دفعات مشاهده: 2499 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر