دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
شرح وظایف گروه گسترش شبکه و ارتقاء سلامت
گروه گسترش شبکه بهداشت و درمان استان جهت ايجاد، حفظ و ارتقاء سلامتی بااهداف و رسالت مشخص شده در کنار ساير گروه ها فعاليت می نمايد. اين گروه در واقع رابط بين گروه ها و واحدهای پشتيبانی و فنی بهداشتی است که بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد و در جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب برای فعاليت واحدهای بهداشتی و افزايش ميزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تلاش می کند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

      گسترش شبکه
اهم وظایف :
شناخت توانائی های بالقوه منطقه و تهيه طرح های جديد متناسب با شرايط اقتصادی
، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور
AWT IMAGE
      بهورزی
برنامه ريزی، نظارت و مشارکت در تربيت و بازآموزی بهورزان
AWT IMAGE

جلب مشارکت

برن

دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر