دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه آموزشی برای مهد کودک های شهرستان رباط کریم

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم با همکاری بهزیستی شهرستان، جلسه آموزشی را برای مدیران و مربیان مهد کودکهای این شهرستان برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

آغاز معاینات دانشجویان 18 تا 29 سال در دانشگاه آزاد اسلامی پرند

معاینات دانشجویان 18 تا 29 سال، در دانشگاه آزاد اسلامی پرند شهرستان رباط کریم آغاز شد.   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

کسب رتبه نخست بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه توسط شبکه بهداشت قدس و مرکز غرب

شبکه بهداشت و درمان قدس و مرکز بهداشت غرب، رتبه نخست در بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران را کسب کردند.   ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه کشوری مراقبتهای سالمندی به همت معاونت بهداشت دانشگاه ایران

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه کشوری دو روزه آموزش عملی مراقبتهای سالمندی را برگزار کرد.   ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن