پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

مسابقه ی فرهنگی هنری روز جهانی سالمند

مسابقه ی فرهنگی هنری روز جهانی سالمند ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه استانی مراقبتها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه تحول نظام سلامت ویژه پزشکان

کارگاه استانی مراقبتها و خدمات تغذیه‌ای در برنامه تحول نظام سلامت ویژه پزشکان، چهارشنبه 23 مرداد برگزار شد.   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه کشوری نظام یکپارچه ثبت و گزارش‌دهی خدمات تشخیص و کاهش آسیبMIS

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه کشوری نظام یکپارچه ثبت و گزارش‌دهی خدمات تشخیص و کاهش آسیبMIS  را برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

هادی اگر تویی؛ که کسی گم نمی شود...

فرخنده زادروز مفسر امامت و ولایت مبارک ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن