دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه استانی مدیریت تغذیه در بحران با حضور مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت توسط معاونت بهداشت دانشگاه

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه استانی مدیریت تغذیه در بحران را با حضور مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، در مرکز بهداشت غرب تهران برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

کسب رتبه برتر در پایش های مدیریت شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه توسط شبکه بهداشت رباط کریم و مرکز غرب

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم و مرکز بهداشت غرب، رتبه نخست در پایش های مدیریت شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران را کسب کردند.   ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت

دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه دکتر فربد عبادی فرد آذر معاون بهداشت دانشگاه، از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت بازدید کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تقدیر و تشکر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از معاونت بهداشت

دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن بازدید از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت، از دکتر فربد عبادی فرد آذر تشکر و قدردانی کرد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن