پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

شیرینی فروشیهای شمال غرب تهران زیر ذره بین نظارتی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه

در سومین روز از فصل تحول هستی، شیرینی فروشی های شمال غرب تهران، با حضور معاونین بهداشت و درمان دانشگاه، بازرسی و 200 کیلوگرم مواد لبنی فاسد معدوم شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

بازرسی و نظارت معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از رستوران های شمال غرب تهران

رستوران های شمال غرب تهران، در سومین روز بهار 98، زیر ذره بین بازرسی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه رفته و 35 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی معدوم شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

رستوران های شهرستان رباط کریم زیر ذره بین بازرسی نوروزی معاون بهداشت دانشگاه

در بازرسی نوروزی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از رستورانهای شهرستان رباط‌کریم، 50 کیلوگرم مواد‌غذایی فاقد شرایط بهداشتی، معدوم شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه در دوازده روز اجرای برنامه سلامت نوروزی

دکتر فربد عبادی فرد آذر: کارشناسان و بازرسان خدوم حوزه‌ی بهداشت دانشگاه، تا سیزدهمین روز از برنامه سلامت نوروزی، 17051 بازرسی، 87 واحد متخلف را پلمپ، ده و نیم تن مواد غیربهداشتی و فاسد را معدوم و حدود هفت هزار خدمت بهداشتی ارائه دادند. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن