دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ارائه خدمات سلامت محور برای تحقق شعار پوشش همگانی سلامت؛ برای همه، در همه جا

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری پیاده روی خانوادگی در منطقه خانه های سازمانی لشگر 23 پرندک شهرستان رباط کریم به مناسبت هفته سلامت

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گردهمایی و جشن بزرگ سلامت(هفته سلامت 1397)

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولین دهکده ی سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96