پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت

معاونت بهداشت، اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت را برگزار کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت

معاونت بهداشت، اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت را برگزار کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بازدید اساتید دانشگاه بصره از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت

جمعی از اساتید دانشگاه بصره، یکشنبه 24 شهریور از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت بازدید کردند. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری اولین کمیته مشترک برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان ابتدایی

معاونت بهداشت دانشگاه، اولین کمیته مشترک برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان ابتدایی را با اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، یکشنبه 24 شهریور ماه برگزار کرد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن