پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه عملی تغذیه با شیر مادر

معاونت بهداشت، کارگاه عملی تغذیه با شیر مادر را در بیمارستان پارس برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری دوره های کشوری استخراج شاخصها و پایش و ارزیابی برنامه HIV

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره های کشوری " استخراج شاخصها و پایش و ارزیابی برنامه HIV " را در هتل فردوسی تهران برگزار کرد.   ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

سلام بر تو ای مادر وفا، مادر ادب و مادر عشق

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه

شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه، برگزار شد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن