دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب سوء مصرف مواد توسط مرکز بهداشت غرب

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

لوح بیمارستان دوستدار کودک توسط کارشناس شیرمادر معاونت بهداشتی به مسئولین بیمارستان صارم اهدا شد

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

4 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق به دریافت لوح دوستدارکودک شدند.

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری همایش هپاتیت توسط معاونت بهداشتی

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

AWT IMAGEنرم افزارهای مرتبط
AWT IMAGEسامانه رسیدگی به شکایات190
AWT IMAGEتقویم بهداشتی سال 96