دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گردهمایی و جشن بزرگ سلامت(هفته سلامت 1397)

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولین دهکده ی سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گردهمایی و جشن در اولین دهکده سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

وزیر بهداشت:در همایش سراسری سفیران سلامت دانش آموزی حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه ایران،از فعالیت یک میلیون و 700 هزار سفیرسلامت خبر د

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96