دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

انجام خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

در پنجمین روز از هفته ملی دیابت، خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقیT برای کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه انجام شد.  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

افتتاح سردخانه مرکزی نگهداری واکسن در شهرستان بهارستان

سردخانه مرکزی نگهداری واکسن شهرستان بهارستان، با حضور دکتر عبادی فرد آذر افتتاح شد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

فعالیت های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزسکی ایران در چهارمین روز از هفته ملی دیابت

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در چهارمین روز از هفته ملی دیابت، فعالیتهای گسترده ای را انجام داد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت در معاونت بهداشت دانشگاه با همکاری انجمن گابریک

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن گابریک، در چهارمین روز از هفته ملی دیابت، کارگاه آموزشی را برگزار کرد.   ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن