دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم استعلام بها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 
مرکز بهداشت غرب تهران در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد خود را در منطقه دستغیب  با شرایط ذیل از طریق استعلام بها به یکی از شرکتها یا افراد حقیقی ذی‌صلاح واگذارنماید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را از مبلغ حداقل 1.300.000.000 ریال معادل صدو سی میلیون تومان با یک تیم سیار بعلاوه 220.000.000 ریال معادل بیست و دو میلیون تومان جهت یک تیم سیار اضافی تا ساعت 10 روز شنبه تاریخ 97/7/26 به واحد دبیرخانه ارائه و بعد از ثبت به واحد حراست تحویل تا در صورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد.
لازم به ذکر است با توجه به افزایش مبلغ قراردادها ، دستیابی به شاخصهای پیوست و رعایت دقیق و کامل کلیه ضوابط ( فیزیکی ، نیروی انسانی ، خدمات و ....) مورد تاکید بوده و پرداخت ها براساس میزان دستیابی به شاخص ها و کیفیت ارائه خدمات خواهد بود و همچنین در صورت عدم رعایت در سه مرحله اخطار و در نهایت لغو قرارداد و با فرد بعد قرارداد منعقد می شود .همچنین خواهشمندم به پیوست انتهایی فرم استعلام بها دقت فرمایید
موضوع : واگذاری مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقی خیابانی
گروه هدف: معتادان تزریقی خیابانی ، حاشیه ای و سخت دسترس و همچنین مصرف کننده مواد مخدر که دارای رفتار پرخطرهستند.
مدت اجرا: یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز
دستگاه ناظر:  مرکز بهداشت غرب تهران و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایران
تاریخ دریافت مدارک توسط متقاضی 97/7/16
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده:   97/7/16   لغایت 97/7/28
تاریخ بررسی و ارزیابی مدارک : 97/7/29               نتیجه بررسی و ارزیابی مدارک:97/7/30
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:                                       مدرک تحصیلی( کپی ضمیمه باشد):
قیمت پیشنهادی:( به عدد                                 ریال )    (به حروف:                                        ریال)
آدرس پیشنهاد دهنده قیمت:
تلفن تماس و امضاء:
لازم به ذکر است مدارک در دو پاکت  الف و ب  به صورت جداگانه قرار گیرد که در پاکت الف مشخصات فرد، اساس نامه، سوابق کاری، دوره های آموزشی و در پاکت ب فرم استعلام بهاء قرار داشته باشد .
 
میزان سابقه کار در  ارتباط با موضوع قرار داد در مراکز و سازمان های معتبر ذکر گردد (مدارک ضمیمه باشد):
ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب برای افراد حقیقی و حقوقی الزامی است.(ضمیمه گردد
ارائه کپی اساسنامه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز جهت شرکت های حقوقی.(ضمیمه گردد)
رسیدن به شاخص های تعیین شده وزارت بهداشت درمان و آموزش بهداشت پزشکی که ضمیمه می باشد نزدم اعمال کامل و جامع دستور العمل دستورالعمل مراکز و کاهش معتادان (DIC)

پیوست ها -

دانلود فرم استعلام بها دستغیب 97 نهایی-
دانلود نهایی فرم استعلام بها شهرک ولیعصر 97
شاخص های کاهش آسیب

دانلود Worksheet  نهایی فرم استعلام بها شهرک ولیعصر 97.xlsx


CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر