دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انتخاب معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان قطب کشوری مانور منطقه ای انتقال امن و ایمن نمونه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۷ | 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سوی وزارت متبوع، به عنوان قطب کشوری برگزاری مانور منطقه ای انتقال امن و ایمن نمونه با سناریوی فرد مشکوک به بیماری حاد تنفسی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سوی وزارت متبوع، به عنوان قطب کشوری برگزاری مانور منطقه ای انتقال امن و ایمن نمونه با سناریوی فرد مشکوک به بیماری حاد تنفسی انتخاب شد.
 
 مانور منطقه ای انتقال امن و ایمن نمونه با سناریوی فرد مشکوک به بیماری حادتنفسی، به منظور اطمینان از توانایی عملکرد گروه بیماریهای واگیر و شبکه آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی و به استناد نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت و رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و با مشارکت امورآزمایشگاه های معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه از تاریخ بیست و چهارم تا بیست و هفتم شهریورماه  1397 طراحی و انجام شد.

 در این مانور دانشگاههای علوم پزشکی تهران، قم، شهید بهشتی، البرز، بوشهر، هرمزگان، زنجان، سمنان، مرکزی، شاهرود، گلستان، خمین، ساوه انتخاب و به عنوان دانشگاه های اقماری دانشگاه ایران مورد مهارت آزمایی قرار گرفتند. نمونه های بیمار فرضی از مراکز منتخب دانشگاه های اقماری  به واحد تریاژ آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی ایران انتقال یافته و مورد بررسی قرار می گیرد.

 CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 153 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر