دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آگهی واگذاری انجام خدمات مرکز گذری سیار کاهش آسیب سوء مصرف مواد (موبایل سنتر)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۳ | 
مرکز بهداشت شمال غرب تهران در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذری سیار کاهش آسیب سوء مصرف مواد ( موبایل سنتر)را در منطقه شمال غرب تهران ( مناطق دو،پنج و شش شهرداری )  با شرایط  ذیل و دستورالعمل پیوست از طریق استعلام بها به یکی از شرکتها یا افراد حقیقی ذی‌صلاح واگذارنماید. خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 96/09/26  به واحد دبیرخانه مرکز بهداشت شمال غرب تهران خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، جنب بانک تجارت، روبروی سینما آزادی، پلاک 16  ارائه و بعد از ثبت به واحد حراست تحویل نمایید تا در صورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد.
موضوع : واگذاری مرکز گذری سیار کاهش آسیب سوء مصرف مواد ( موبایل سنتر)
گروه هدف : 120 نفر از کسانی که مواد را بصورت تزیقی مصرف می کنند طبق پروتکل
مدت اجراء : یکسال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز
دستگاه ناظر : مرکز بهداشت شمال غرب تهران و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ دریافت مدارک توسط متقاضی :
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده : 96/9/23 لغایت 96/9/26
تاریخ بررسی و ارزیابی مدارک : 96/9/27                         نتیجه بررسی و ارزیابی مدارک : 96/9/27
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت :                                  مدرک تحصیلی ( کپی ضمیمه باشد )
قیمت پیشنهادی : ( به عدد .................. ریال )   ( به حروف : ........................................ ریال )
آدرس پیشنهاد دهنده قیمت :
تلفن تماس و امضاء :
لازم به ذکر است مدارک در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه قرارگیرد که در پاکت الف مشخصات فرد و در پاکت ب فرم استعلام بهاء قرار داشته باشد .           
میزان سابقه کار در ارتباط با موضوع قرارداد در مراکز و سازمان های معتبر ذکر گردد . ( مدارک ضمیمه بشد )
ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب برای افراد حقیقی و حقوقی الزامی است . ( ضمیمه گردد ارائه کپی اساسنامه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز جهت شرکت های حقوقی ( ضمیمه گردد )       
مشاهده پیوستCAPTCHA

دفعات مشاهده: 432 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر