دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

فراخوان جذب کارشناس (رزرو) بهداشت محیط و حرفه ای

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه مابین معاونت بهداشتی دانشگاه، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه و شرکت خودروسازی سایپا

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه مابین معاونت بهداشتی دانشگاه، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه و شرکت خودروسازی سایپا   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

فراخوان جذب پزشک عمومی در قالب قرارداد خرید خدمت جهت مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بهارستان

فراخوان جذب پزشک عمومی در قالب قرارداد خرید خدمت جهت مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بهارستان   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

فراخوان جذب مشمولین طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته کارشناسی بهداشت محیط – معاونت بهداشتی

فراخوان جذب مشمولین طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته کارشناسی بهداشت محیط – معاونت بهداشتی   ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن