دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری همایش 1500 نفری اچ‌آی‌وی/ایدز فرهنگیان شهرستان‌‌های استان تهران با مشارکت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

گزارش بازدید و پایش از کلینیک دندانپزشکی سیار تحت پوشش مستقر در منطقه محروم ویره شهریار

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری دوره TOT بلایا

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری دوره TOT بلایا

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96