دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

خوشا لحظه قربانی کردن بت‌های ظاهر و باطن به پای عشق، هم‌سفر شدن با راهیان کوی دلدار و روایت «بسم الله» بر گلوی خویش خواندن

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

عرفه، روز بازگشت عارفانه است از کج‌راهه گمراهی و تاریکی، به شاه‌راه هدایت و نور

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری اولین کارگروه مشترک کارشناسان مسئول آزمایشگاه و بیماریهای واگیر حوزه ی تحت پوشش معاونت بهداشت در سال 1397

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه کارشناسان مسئول بهبود تغذیه جامعه حوزه ی تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن