دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

آقاجان؛ رَدایِ امامت مبارَکَت...

چقدر شبیه لیله القدر است امشب؛ شبی که ردایِ امامت، در قامتِ زیبایِ تــــو....قَـــدْر می گیرد! ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تمامِ سامراء ... جا میشود در یک لیوان درد

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مصاحبه دکتر سلیمانی جوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهارستان با خبرگزاری تسنیم در روز جهانی دیابت

دکتر المیرا سلیمانی جوان؛ رئیس مرکز بهداشت بهارستان، در روز جهانی دیابت با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کمپین مبارزه با دیابت در بیمارستان ساسان به همت مرکز بهداشت شمال غرب

کمپین مبارزه با دیابت با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب، بیمارستان ساسان و انجمن دیابت ایران در بیمارستان ساسان برگزار شد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن