دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

گزارش فعالیت‌های حوزه معاونت بهداشتی در هفته ملی سلامت بانوان ایران (30-24 مهرماه 96)

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

گزارش فعالیتهای هفته سلامت روان در معاونت بهداشتی

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

مصاحبه با سرکار خانم دکتر معزی – دانشیار پزشکی دانشگاه ایران

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

مصاحبه با خانم دکتر هاله دادگستر - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96