دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

بازدید نوروزی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

بازدید نوروزی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

بازدیدهای نوروزی دکتر عبادی فرد آذر به همراه دکتر توکلی از ایستگاه سلامت نوروزی صفادشت و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرسان ملارد

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

بازدید نوروزی دکترعبادی فرد آذربه همراه معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان بهارستان

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96